TRÀMITS

CERTIFICATS


El Col·legi emetrà certificats alguns amb cost addicional

Habilitación ó Experiencia Profesional Coste 50€

Eficiència Energètica Cost 50 €

Col·legiació Gratuït

De Quotes Gratuït

h
Mana el CV en els dos primers, fes l’ingrés a:
BANC CAMINS ES69 0234 0001 0690 2760 9900

Trametre cada secretaria@aeronauticos.org i automàticament se’t enviarà el certificat sol·licitat per

correu electrònic o correu postal.